CAM 1
--
CAM 2
--

Ongewenst gedrag: agressie op het werk
01-01-2011

AbvaKabo FNV maakte een handleiding voor de ondernemingsraad tegen agressie op het werk.

Agressie: tramchauffeurs, ambulancemedewerkers, loketambtenaren, thuiszorgmedewerkers, opbouwwerkers, jeugdwerkers, verpleegkundigen en tal van andere werknemers uit de publieke sector hebben er last van. Het is ongewenst gedrag van anderen waardoor ze minder prettig werken en waar ze soms zelfs ziek van worden. Abvakabo FNV ziet dat werknemers in de publieke sector steeds vaker geconfronteerd worden met agressie en geweld in de uitoefening van hun functie.

Campagnes
Samen met de werkgevers zit de bond met de politiek om tafel om agressie terug te dringen. Met campagnes zoals ‘Ik meld Agressie en Geweld’ en ‘Agressie tegen dienstverleners is niet normaal’, vraagt Abvakabo FNV in de media aandacht voor de problematiek. De kranten staan er vol van en aan alle kanten worden initiatieven genomen. Er worden tal van oplossingen bedacht, maar de vraag is of ze helpen.

Handleiding ondernemingsraad
In deze handleiding voor de ondernemingsraad worden allerlei maatregelen besproken die een organisatie kan nemen tegen agressief gedrag op het werk. Eén van de maatregelen is cameratoezicht. Hierover zegt de handleiding:

Cameratoezicht is mensenwerk. Het live uitlezen en een goede opvolging van procedures zijn essentieel. Het plaatsen van camera's kan de veiligheid alleen vergroten als aan de voorwaarden voor succesvol toezicht is voldaan:

  • De camerabeelden moeten live worden uitgekeken
  • Degenen die de camerabeelden bekijken, moeten voldoende gekwalificeerd zijn
  • Medewerkers moeten bekend zijn met de alarmprocedure
  • De acties na alarmering moeten goed zijn georganiseerd
  • Het beeldmateriaal moet van goede kwaliteit zijn
  • De beelden moeten worden bewaard

Bron: Abvakabofnv.nl.

Download hier het document.

Dossiers: Handreikingen

Deel

ShareThis

Lees ook