CAM 1
--
CAM 2
--

"Trajectcontroles met behulp van ANPR zijn eigenlijk geen ANPR"
20-05-2015

Naar aanleiding van kamervragen over trajectcontroles geeft minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur, te kennen dat hij niet van plan is te stoppen met trajectcontroles. Hij is van mening dat de schending van de privacy van eigenaren van passerende voertuigen waar niets mee aan de hand is, in verhouding staat tot het doel: lagere snelheid, schonere lucht, minder lawaai en minder risico op ongevallen.

Kort bewaren: maximaal 72 uur

De minister merkt op dat trajectcontroles passen binnen de kaders die de Politiewet 2012, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Wet politiegegevens stellen. Bij trajectcontroles is het noodzakelijk dat gegevens van alle passerende kentekens kort worden bewaard om het systeem de berekening van de snelheid te kunnen laten maken en de in het kentekenregister bij de RDW opgeslagen voertuiggegevens na te laten trekken. Alle gegevens worden na maximaal 72 uur automatisch in het trajectcontrolesysteem gewist.

Andere doeleinden

In de zeer korte periode dat de gegevens van de trajectcontroles nog in het trajectcontrolesysteem voorhanden zijn kunnen deze binnen de strikte kaders van de wetgeving aan anderen worden verstrekt dan wel voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld in het kader van strafrechtelijke onderzoeken).

ANPR is niet altijd ANPR

Verder schrijft de minister dat de trajectcontroles niet moeten worden verward met ANPR: daarvoor is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om kentekens 28 dagen te bewaren. Dat is echter voor een ander doel dan controle op de maximumsnelheid, aldus de minister. Blijkbaar is er dus een verschil tussen de 'echte' ANPR en het louter inzetten van ANPR voor trajectcontroles (en eventueel andere doelen).

Bron: Rijksoverheid.

Dossiers: Privacy, Wetgeving, Politie, ANPR

Deel

ShareThis

Lees ook