CAM 1
--
CAM 2
--

Wetsvoorstel voor tonen boeven door burgers en bedrijven
28-04-2015

Binnenkort mogen burgers en bedrijven foto- en filmopnamen openbaar maken van diefstal, inbraak en vernieling. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) denkt dat dit de opsporing ten goede komt.

Op dit moment mogen particulieren en ondernemers beelden die zij zelf maakten niet publiceren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan mag dat onder stricte voorwaarden wel.

Het wetsvoorstel betreft een wijziging van een artikel in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het blijft verboden strafrechtelijke gegevens (beelden van daders) te verwerken, tenzij:

  1. het camerabeelden betreft waarop uitsluitend een nog niet-geïdentificeerde persoon herkenbaar is die zich schuldig maakt aan diefstal waarbij geen sprake is van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, dan wel aan vernieling, beschadiging, onbruikbaarmaking of wegmaking van enig goed;
  2. de verwerking van die camerabeelden geschiedt ter ondersteuning van de opsporing; en
  3. de verantwoordelijke vooraf, al dan niet via een gemachtigde, bij de politie aangifte heeft gedaan en daarbij de camerabeelden ter beschikking heeft gesteld.

Kortom: het gaat om gevallen van diefstal zonder geweld, inbraak en vernieling, de dader is nog niet geidentificeerd, debeelden worden verspreid in het kader van de opsporing en de publicist moet aangifte hebben gedaan. Als de dader eenmaal geidentificeerd is moet de publicist de beelden verwijderen, voor zover dat mogelijk is.

Het nieuwe wetsvoorstel is een herziene versie van het wetsvoorstel waarover de Raad van State in 2012 advies uitbracht. Hiermee komt de minister tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer; volgens haar leden voorziet het voorstel in een maatschappelijke behoefte. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 71 procent van de Nederlanders voorstander is van het uit de anonimiteit halen van criminelen met behulp van digitale middelen. Ook vanuit het bedrijfsleven komen vragen voor verruiming van de mogelijkheden voor gebruik van camerabeelden.

 

Bron: SecurityManagement.nl

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook