CAM 1
--
CAM 2
--

Deventer kiest voor bewakingscamera's op bedrijventerreinen
28-12-2010

Bedrijven Parkmanagement Deventer stelde een notitie cameratoezicht met businessplan op. De gemeente betaalt mee.

Om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Deventer te vergroten en een veilig klimaat voor ondernemers en bezoekers te scheppen en te behouden, schreef Bedrijven Parkmanagement Deventer een notitie Cameratoezicht Deventer. Een businessplan maakt deel uit van deze notitie.

In het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt al geruime tijd nauw samenwerkt tussen gemeente, ondernemers, politie en brandweer. Alle in dat kader geplande maatregelen zijn inmiddels genomen. Geconstateerd wordt dat de criminaliteitscijfers zich stabiliseren. Cameratoezicht wordt gezien als een instrument waarmee een reductie van criminaliteit op de bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd. Op basis van het businessplan zal de aanschaf en beheer van het camerabewakingssysteem bij de ondernemers, verenigd in de stichting Bedrijven Parkmanagement Deventer, komen te liggen.

Het is primair een verantwoordelijkheid van ondernemers om hun eigendommen te beveiligen, maar de inzet van camerabewaking in de openbare ruimte maakt het noodzakelijk dat de gemeente dit toestaat. Tegelijk heeft de gemeente ambities waar het gaat om het terugdringen van inbraken of een aantrekkelijk ondernemersklimaat te kunnen bieden. Naast het toestaan van camerabewaking wordt daarom een eenmalige bijdrage van € 50.000 voorgesteld voor de aanschaf en/of exploitatie van camerabewaking.

Het toestaan van cameratoezicht waarbij ook delen van de openbare weg in beeld worden gebracht is een bevoegdheid van de Burgemeester. De raad kan zijn wensen en bedenkingen geven op dit voorgenomen besluit. Met de raad is eerder afgesproken om dit onderwerp voor discussie te agenderen. In 2011 zal de mogelijkheid van toepassingen van camerabewaking aan de raad worden voorgelegd voor andere locaties zoals centrum of winkelcentra. Vooralsnog wordt u wel gevraagd in te stemmen met camerabewaking op de bedrijventerreinen.

 Bron: Gemeente Deventer.

Dossiers: Bedrijventerreinen, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook