CAM 1
--
CAM 2
--

Handreiking cameratoezicht in en rond het openbaar vervoer
01-01-2003

Het kenniscentrum voor sociale veiligheid en mobiliteit gaf deze handreiking uit voor camera's in en rond het OV.

Mogelijkheden nog niet volledig benut
Op dit moment wordt door een aantal OV-bedrijven al gebruik gemaakt van cameratoezicht. Uit onderzoek blijkt echter dat cameratoezicht een effectieve maatregel kán zijn ter verbetering van de sociale veiligheid, maar dat in de praktijk door de OV-bedrijven de mogelijkheden van dit instrument nog niet altijd volledig worden benut. Oorzaken hiervoor kunnen onder meer zijn het onvoldoende nadenken over de doelstellingen en randvoorwaarden (zoals een goed opvolgingstraject) en allerlei praktische problemen (zoals storingen en beelden van slechte kwaliteit).

Handreiking
Om er voor te zorgen dat cameratoezicht op een meer overwogen en daardoor effectievere manier wordt toegepast in en rond het OV, is in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 'Handreiking cameratoezicht in en rond het OV' opgesteld. Daartoe is literatuur over cameratoezicht verzameld, zowel bij OV-bedrijven als daarbuiten. Verder hebben diverse gesprekken (deels telefonisch, deels face-to-face) plaatsgevonden met betrokkenen van OV-bedrijven en zijn enkele werkende cameratoezicht systemen (CTS) bekeken.

Bron: Kenniscentrumsv.nl.

Dossiers: Openbaar vervoer, Handreikingen

Deel

ShareThis

Lees ook