CAM 1
--
CAM 2
--

Evaluatie cameratoezicht Oosterhout
23-12-2010

In Oosterhout houden zeven camera's het centrum in de gaten. Een evaluatie laat zien wat het oplevert.

Doelen
Het cameratoezicht in Oosterhout heeft een aantal doelen:

  • veiligheidsgevoel in uitgaansgebied vergroten
  • minder geweldsdelicten
  • beelden als bewijsmateriaal
  • ondersteuning surveillanten op straat

Resultaten
Het is moeilijk om de effecten van de camera's te meten, omdat ze onderdeel uitmaken van een pakket aan maatregelen. Toch blijkt dat er tijdens de uren dat er live toezicht is, duidelijk minder incidenten gebeuren. Op vrijdagavond daalde het aantal incidenten op het gebied van openbare orde en veiligheid met 68% en op zaterdagavond met 29%.

Ook blijkt dat mensen zich veiliger voelen. Niet zozeer omdat ze zichtbare resultaten van het cameratoezicht ervaren, maar vooral door 'het idee dat er toezicht is'.

Hangjongeren en drugsdealers blijken zich te verplaatsen naar gebieden 'buiten beeld'. Daar zorgen ze nog niet voor overlast, maar bewoners geven wel aan hun aanwezigheid niet prettig te vinden.

Mankementen

  • De beeldkwaliteit is niet goed: identificatie is niet mogelijk en bij inzoomen van de camera's richten zij zich op de grond.
  • Er is geen handleiding voor het camerasysteem. De camera's kunnen bewegen, maar de centralisten weten niet hoe dit werkt waardoor de camera's stil blijven staan.
  • De observant beschikt niet over een handleiding van de software zodat hij zelfs voor de kleinste storing afhankelijk is van ondersteuning (die er niet is).
  • De juridische basis onder het project is onvoldoende: 'De uitvoering die in Oosterhout wordt gegeven aan het cameratoezicht voldoet niet op alle vlakken aan de gestelde wettelijke eisen'.

Meer weten?

Download hier het document.

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook