CAM 1
--
CAM 2
--

Het belang van de mens achter de lens
06-01-2011

Beelden worden steeds belangrijker voor politie, brandweer, douane en andere instanties. In de roadmap beeldtechnologie voor het veiligheidsdomein wordt beschreven waar we in 2020 willen staan en hoe we daar komen.

Beelden spelen een steeds grotere rol in het veiligheidsdomein. Iedereen heeft een mobiele telefoon met camera en ook ondernemers, gemeenten, instellingen hangen camera’s op. Van kleine incidenten tot grote rampen zijn op dit moment beelden beschikbaar en de instanties die in Nederland waken over onze veiligheid, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de douane krijgen dagelijks beeldmateriaal binnen. De beeldenstroom groeit snel, denk maar aan de beelden van de rellen bij Hoek van Holland of van de paniek bij de dodenherdenking op de Dam. De verwerking van al die beelden leidt tot problemen.

Roadmap
DSP-groep heeft in opdracht van het ministerie van BZK opdracht gekregen een roadmap voor beeldtechnologie in het veiligheidsdomein op te stellen. De roadmap geeft aan waar we in 2020 willen staan en via welke mijlpalen in 2015 we daar kunnen komen. Tevens zijn enkele nieuwe aandachtspunten geformuleerd voor toekomstige innovaties.

Trends

  • Meer beelden: de sector beeldtechnologie groeit met 15% per jaar. In 2020 zijn er vier keer zoveel beelden beschikbaar als in 2010. Dat betekent dat er slimmer moet worden gefilterd tussen ‘relevant’ en ‘ruis’.
  • Meer hits: door koppeling van beelden aan andere databases (kentekens, biometrie, chipkaarten) neemt het aantal ‘hits’ exponentieel toe. Hits zijn brokjes informatie waar je als overheid wat mee wilt en soms ook moet doen.
  • Meer investeren: als de overheid de ontwikkelingen in de maatschappij wil bijhouden, wordt er de komende jaren veel geïnvesteerd in hardware en software, verbindingen en – vooral – goed opgeleide mensen.

Aanbevelingen
Er moet niet meer worden geïnvesteerd in innovaties als niet duidelijk is voor welk probleem die precies een oplossing gaan bieden. Veel innovaties komen ‘vanzelf’ wel tot stand en daar zou dan ook geen extra geld aan moeten worden besteed. Wel is er behoefte aan samenwerking om elkaars uitvindingen sneller te kunnen overnemen, vraaggestuurd werken, eenvoudige procedures en een periodieke inventarisatie van de behoeften van het veiligheidsdomein. De belangrijkste conclusie is wel dat er niet meer in ‘business as usual’ moet worden geïnvesteerd. Het levert veel meer op als de overheid investeert in de mens achter de lens en in het ontsluiten van beeldsystemen van anderen voor de overheid. Koppelingen met bestaande systemen leveren meer op dan het bouwen van eigen systemen.

Deelnemers aan de roadmap
De roadmap is opgesteld in opdracht van de contactgroep beeldtechnologie in het veiligheidsdomein. De volgende partijen vormen deze contactgroep – zij zullen als ‘ambassadeurs’ de roadmap verspreiden in hun eigen organisatie en netwerk:

Politie Rotterdam-Rijnmond | Koninklijke Marechaussee | Nederlands Forensisch Instituut | Gemeente Utrecht | Voorziening Tot Samenwerking Politie Nederland | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Verder deden tientallen experts uit allerlei organisaties mee aan workshops.

Meer weten?

Download hier het document.

Dossiers: Innovaties

Deel

ShareThis

Lees ook