CAM 1
--
CAM 2
--

Dossier: Verlengde projecten

Cameratoezicht Amstelveen drie jaar verlengd
27-09-2017

Het cameratoezicht op de Campus Uilenstede wordt verlengd tot 1 januari 2021. Dat heeft de burgemeester van Amstelveen bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Evaluaties, Kosten

Roosendaal verlengt cameratoezicht
22-09-2017

De gemeente Roosendaal evalueert het cameratoezicht in de binnenstad. Maar de evaluatie is nog niet klaar, terwijl de camera's eigenlijk al weg moeten worden gehaald.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Evaluaties

Cameraproject in Den Bosch verlengd
22-09-2017

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft de wijk Boschveld opnieuw aangewezen voor cameratoezicht. Deze keer blijven de camera's hangen tot tenminste 1 september 2020. Ook komt er elders een camera bij.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Winkelgebieden, Nieuwe projecten

Kermis in Boxtel weer in beeld met camera's
14-08-2017

Voor de vijfde keer in twee jaar plaatst de gemeente Boxtel camera's tijdens een evenement. Een evaluatie moet uitwijzen of het werkt, maar de burgemeester is nu al positief.

Lees meer

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Verlengde projecten

Almere verlengt cameratoezicht woonwijk
28-07-2017

In de Kruidenwijk in Almere blijven de gemeentelijke camera's voorlopig hangen, zo maakte de gemeente bekend. In het voorjaar van 2017 werden er in de wijk schoten gelost, stenen naar bussen gegooid en ramen van bewoners ingegooid.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Jongerenoverlast, Vernielingen

Amsterdam plaatst camera's terug in gebied waar ze eerst waren verwijderd
13-07-2017

Van 2008 tot 2014 hingen er camera's in het winkelcentrum Gein in Amsterdam Zuidoost. Die camera's werden eind 2014 verwijderd omdat er weinig incidenten plaatsvonden en er nauwelijks iets werd waargenomen door de camera's. Nu zijn er meer incidenten en heeft er een dodelijke steekpartij plaatsgevonden: de camera's worden terug geplaatst.

Lees meer

Dossiers: Nieuwe projecten, Verlengde projecten

Camerasysteem in binnenstad Purmerend aangepast
10-07-2017

Ondernemers en politie in Purmerend hebben de gemeente gevraagd het cameratoezicht in het centrum uit te breiden. Op verschillende momenten in de periode van 17 juli tot 4 augustus zal aan dat verzoek gehoor worden gegeven.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten

Hilversum tevreden met cameratoezicht: verlenging wenselijk
21-06-2017

De camera's in het centrum van Hilversum voorkomen onveiligheid en zijn een onmisbare aanvulling op het menselijke toezicht tijdens uitgaansuren. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad naar aanleiding van een evaluatie.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Raadsleden Hengelo positief over opbrengsten camera's
16-06-2017

De camera's in Hengelo worden verlengd tot 2021: dat besloot de gemeenteraad na een evaluatie. Bodycams en drones zijn nog 'een brug te ver'.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Cameratoezicht centrum Groningen verlengd
08-06-2017

In Groningen hangen vijf camera's tussen de Vismarkt en het Groninger Museum. Die camera's blijven op verzoek van de winkeliers in elk geval tot het eind van 2017 hangen.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Winkelgebieden

Zes camera's extra in uitgaansgebied Zwolle
22-05-2017

De gemeente verhoogt het aantal toezichtscamera's in het uitgaansgebied van 18 naar 24.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten

Acht extra camera's in Den Bosch
22-05-2017

Het gemeentelijk cameratoezicht in de stad wordt vernieuwd en uitgebreid: er komen 8 camera's bij.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten

Boxtel zet camera's in bij kermis en carnaval
25-02-2017

Tijdens carnaval 2017 is er extra cameratoezicht in Boxtel. Deze camera's zijn in 2015 aangeschaft en sindsdien vier keer ingezet.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Flexibel cameratoezicht

Ter Apel gaat door met cameratoezicht
24-02-2017

Overlast door bepaalde groepen asielzoekers was in december 2016 de aanleiding om camera's in het centrum van Ter Apel te plaatsen. Die overlast is sterk verminderd en daarom besluit het college van B&W het cameratoezicht tot het eind van dit jaar te continueren.

Lees meer

Dossiers: Innovaties, Verlengde projecten

Haarlem verlengt cameratoezicht uitgaansgebied
22-02-2017

De gemeente Haarlem verlengt het cameratoezicht in de binnenstad: er zijn nog altijd te veel verstoringen van de openbare orde. Het aantal vernielingen is stabiel en geweldscriminaliteit fluctueert.

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Uitgaansgebieden