CAM 1
--
CAM 2
--

Dossier: Evaluaties

Raadsleden Hengelo positief over opbrengsten camera's
16-06-2017

De camera's in Hengelo worden verlengd tot 2021: dat besloot de gemeenteraad na een evaluatie. Bodycams en drones zijn nog 'een brug te ver'.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Positieve evaluatie camera's Hengelo
22-05-2017

Het cameraproject in het centrum van Hengelo werkt goed en wordt de komende jaren voortgezet.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden

Politie New Orleans blij met bodycams
13-03-2017

In New Orleans draagt elke politiefunctionaris sinds 2014 een bodycam en moet elke interactie met burgers worden gefilmd. Dat heeft het politiewerk op straat flink veranderd. En ook het werk van het OM, de advocaten van verdachten en van leidinggevenden. Alles overziend is iedereen zeer tevreden over de bodycam: maar de apparaten hebben ook veel nieuwe uitdagingen opgeleverd.

Lees meer

Dossiers: Bodycams, Evaluaties, Politie

Minder fietsendiefstal station Beilen dankzij camera's?
18-08-2016

Op station Beilen zijn in de eerste helft van 2016 in totaal 32 fietsen gestolen. In dezelfde periode in 2015 waren dat er 67. Komt het door de camera's?

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Openbaar vervoer

Cameratoezicht in flatgebouwen levert resultaten op
04-08-2016

Patrimonium woonservice installeerde intelligente camera's is 31 flatgebouwen in Veenendaal. Deze leidden tot een afname van recidive.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties

Evaluatie cameratoezicht Den Haag
30-05-2016

De gemeente voerde zelf een evaluatie uit van het cameratoezicht in het kader van de openbare orde en veiligheid. De conclusie luidt dat het specifieke effect van camera's moeilijk meetbaar is, maar dat de camera's het werk van de politie ondersteunen. Het cameratoezicht wordt gecontinueerd en uitgebreid in Scheveningen.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties

Cameratoezicht Almere registreerde 5.573 incidenten in 2e helft 2015
28-03-2016

Het gemeentelijke cameratoezicht in Almere registreerde in de maanden juli tot en met december 2015 in totaal ruim 5.500 incidenten. In 77% van de gevallen werd een actie uitgezet richting de politie. Opgenomen beelden hebben tot 159 aanhoudingen geleid.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties

Camera's op stations geven reizigers veilig gevoel
19-01-2016

De treinstations aan de Merwede-Lingelijn zijn voorzien van cameratoezicht. Een onderzoek onder de reizigers laat zien dat mensen zich veiliger voelen door de camera's.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Openbaar vervoer

Burgemeester Nijmegen wil cameratoezicht verlengen
13-01-2016

Gemeentelijke camera's worden in Nijmegen ingezet op twee plekken: het Kronenburgerpark en de Stationstunnel. In het Kronenburgerpark werken de camera's die in 2012 werden geplaatst goed: het aantal incidenten daalt en de drugsoverlast verplaatst zich nauwelijks naar omliggende straten. In de Stationstunnel heeft het cameratoezicht geen concrete opbrengsten. Maar dat was het doel ook niet, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Het ging in de tunnel niet om incidenten, maar om het gevoel van veiligheid. Als dat volgens de raad nog altijd voldoende reden is voor de camera's, kan ook dit project worden verlengd. (Met een nawoord van Sander - redacteur van Slim Bekeken)

Lees meer

Dossiers: Verlengde projecten, Evaluaties, Opiniestukken, Innovaties

Onderzoek op Rotterdamse pleinen: 'Camera's en mosquito's werken averechts'
08-01-2016

Onderzoeker Nanne Boonstra van Stichting De Verre Bergen bekeek en beoordeelde 27 Rotterdamse pleinen op sociale kwaliteit en veiligheid. Er zijn goede pleinen en slechte pleinen. Hoge hekken, camera's en mosquito's (die hoge pieptonen geven om hangjongeren te verjagen) werken soms averechts. Pleinen waar verschillende leeftijdsgroepen kunnen samenkomen werken wel goed.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Jongerenoverlast

Test met bodycams bij Metropolitan Police: klachten dalen met 33 procent
01-12-2015

Een proef met bodycams door de Metropolitan Police liet zien dat er wat gaten zitten tussen de verwachtingen en de werkelijkheid. De grootste test van bodycams tot nu toe toonde aan dat het aantal klachten tegen politie met 33 procent afneemt. En als je alleen kijkt naar klachten over geweldsgebruik door de politie is de kans op een klacht 2,5 keer zo groot bij politiemensen zonder bodycam. Maar op het aantal staandehoudingen en fouilleeracties (stop and search) had de bodycam geen effect.

Lees meer

Dossiers: Bodycams, Evaluaties, Kosten

Camera's weg uit Veendam?
15-11-2015

De noodzaak tot het continueren van het cameratoezicht is afgenomen en de mogelijke bezuiniging is aantrekkelijk. Het gemeentebestuur twijfelt.

Lees meer

Dossiers: Evaluaties, Gestopte projecten, Kosten

Beeldscherm op straat om effect camera's te vergroten: in Hilversum werkt het
16-10-2015

In het uitgaansgebied van Hilversum is een mobiel beeldscherm van 4 bij 6 meter op straat geplaatst waarop beelden van het cameratoezicht te zien waren. Het doel was om voorbijgangers meer bewust te maken van de aanwezige camera's en zo het gevoel van veiligheid te vergroten. Dat blijkt goed te werken: meer mensen weten dat er cameratoezicht is en een deel van hen voelt zich veiliger. Gemeenten die ook met dit instrument aan de slag willen kunnen een infosheet downloaden bij het CCV. Er moet namelijk wel het een en ander worden geregeld voordat dit werkt.

Lees meer

Dossiers: Uitgaansgebieden, Innovaties, Evaluaties

Station Delft veiliger: gemeente stopt cameratoezicht
08-10-2015

Het stationsgebied in Delft is veel veiliger geworden sinds 2004. Mensen voelen zich veiliger en de politie ziet veel minder incidenten met behulp van de camera's. Daarom heeft de gemeente besloten te stoppen met het cameratoezicht rondom het station. Fietsendiefstal blijft een hardnekkig probleem, maar de gemeente vindt dat dit - hoe vervelend ook voor de slachtoffers - geen rechtvaardiging vormt voor het voortzetten van het cameratoezicht. Er zijn andere, minder ingrijpende, middelen beschikbaar, zoals de nieuwe fietsenstalling die 24 uur per dag bewaakt wordt.

Lees meer

Dossiers: Openbaar vervoer, Evaluaties, Gestopte projecten

Evaluatie cameratoezicht Vlaardingen
04-04-2015

In het centrum van Vlaardingen hangen sinds 2011 elf gemeentelijke camera's in het winkel- en uitgaansgebied. Volgens een evaluatie die door de gemeente zelf is uitgevoerd zijn de camera's een effectief instrument: 'Cameratoezicht is een effectief middel dat bijdraagt aan de doelstellingen voor een veilig Vlaardingen. De uitbreiding naar 11 camera's is een juiste aanvulling op de al bestaande opsporingsmiddelen'.

Lees meer

Download hier het document.

Dossiers: Evaluaties