CAM 1
--
CAM 2
--

Dossier: Handreikingen

Voorvechters van privacy stellen beleidsregels voor bodycams op
22-02-2017

Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de veiligheid van de eigen medewerkers te vergroten. Organisaties die zich bekommeren om burgerrechten en privacy zijn meestal ook voorstander van bodycams, maar vragen zich wel af of de rechten van de gefilmden net zo goed zijn gewaarborgd als de rechten van de filmers. Om de politie een handje te helpen stellen zij uit eigener beweging beleidsregels op voor bodycams. Op zoek naar beleid voor bodycams? Downloaden maar!

Lees meer

Dossiers: Bodycams, Handreikingen, Politie

Kabinet legt regels voor drones uit
09-02-2016

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over onbemande vliegtuigen. Daarin leggen ze uit hoe ze denken over misbruik van drones, privacybescherming en publiekscommunicatie.

Lees meer

Dossiers: Drones, Privacy, Wetgeving, Handreikingen

Beleidsregels cameratoezicht gepubliceerd door Autoriteit Persoonsgegevens
29-01-2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (de nieuwe naam voor het College bescherming persoonsgegevens) constateert dat organisaties steeds vaker camera's inzetten. De beleidsregels helpen bij de privacyafweging die zij moeten maken. Cameratoezicht betekent een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Die inbreuk kan groot zijn, zeker als mensen niet weten dat ze worden gefilmd en zich onbespied wanen.

Lees meer

Download hier het document.

Dossiers: Handreikingen, Privacy, Wetgeving

Camera's tegen illegale afvaldumping - werkt dat?
19-11-2015

Veel gemeenten worden geconfronteerd met illegaal bijgeplaatst afval. In hoeverre kunnen camera’s daartegen helpen? Om afvaldumping te voorkomen, is cameratoezicht wettelijk en praktisch eigenlijk niet haalbaar, concluderen Menno Jacobs en Hans Moors. Misschien dat mobiele camera’s in de toekomst wél voor dit doel worden ingezet.

Lees meer

Dossiers: Handreikingen

Richtsnoeren cameratoezicht van CBP openbaar - opinie
16-10-2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe richtsnoeren voor cameratoezicht rondgestuurd aan een aantal experts om een reactie te vragen. De conceptversie is ge-WOB-t en staat online. Interessant leesvoer voor iedereen die wil weten hoe onze nationale privacywaakhond over cameratoezicht denkt. Maar mensen die een simpel en kort antwoord willen op de vraag 'Mag het?', moeten er maar niet aan beginnen.

Lees meer

Download hier het document.

Dossiers: Wetgeving, Privacy, Handreikingen, Opiniestukken

CCV lanceert nieuwe website over cameratoezicht
10-06-2015

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid lanceerde een nieuwe website over cameratoezicht. De site biedt informatie voor privaat, publiek en publiek-privaat cameratoezicht.

Lees meer

Dossiers: Handreikingen

Britse regering: Eigenaar camerasysteem moet zichzelf reguleren
26-01-2015

Door een online formulier beschikbaar te stellen hoopt de Britse regering eigenaren van bewakingscamera's te verleiden tot meer openheid. Het formulier bevat informatie over het camerasysteem en de verwerking van de beelden. Het formulier is gebaseerd op de twaalf richtlijnen van de 'Surveillance Camera Commissioner' - een functionaris ingesteld bij het aantreden van de huidige Britse regering. Critici vrezen dat het formulier nauwelijks zal worden gebruikt, omdat de toezichthouder geen bevoegdheid heeft naleving desnoods af te dwingen.

Lees meer

Dossiers: Handreikingen, Opiniestukken

De boodschap van camera's - afwegingen voor effectief cameratoezicht
16-06-2014

Een camera heeft - als het goed is - invloed op het gedrag en gevoel van voorbijgangers. De brave burger moet zich veiliger voelen en de boze boef moet op andere gedachten worden gebracht. Het ontwerp van de camera en de bordjes speelt daarin de hoofdrol. Big Brother of Soft Sister?

Lees meer

Download hier het document.

Dossiers: Handreikingen

Handreiking Cameratoezicht - Editie 2014
15-01-2014

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceerde een geheel vernieuwde versie van de Handreiking Cameratoezicht. De eerste versie verscheen in 2000 in boekvorm: nu is het een volledig digitaal naslagwerk. Alles wat u altijd al wilde weten over cameratoezicht: publiek, privaat en publiek-privaat.

Lees meer

Dossiers: Wetgeving, Handreikingen

Handreiking cameratoezicht Veilige Zorg
17-12-2012

Ziekenhuizen die aan enkele voorwaarden voldoen, hoeven voortaan niet meer bij het College Bescherming Persoonsgegevens te melden dat zij cameraopnamen gaan maken. Dat is de belangrijkste verandering in de geactualiseerde handreiking ‘Cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen’.

Lees meer

Dossiers: Wetgeving, Handreikingen

Brochure 'Slim bekeken' gepresenteerd
12-10-2012

Tijdens de afsluiting van de Week van de Veiligheid is de brochure 'Slim bekeken, cameratoezicht op maat' gepresenteerd.

Lees meer

Dossiers: Ondernemers, Handreikingen

Tips voor werkgevers die camera's willen ophangen
07-03-2012

In dit handige overzicht geeft AntwoordVoorBedrijven aan welke regels er gelden als een werkgever camera's wil ophangen.

Lees meer

Dossiers: Ondernemers, Privacy, Wetgeving, Handreikingen

CCV biedt Trendsignalement 2011 aan Teeven aan
08-03-2011

Staatssecretaris Fred Teeven ontving het eerste exemplaar van het Trendsignalement uit handen van Ida Haisma van het CCV.

Lees meer

Dossiers: Handreikingen

Gids Belgische camerabewaking - Hoe een systeem van camerabewaking in openbare ruimtes installeren?
23-02-2011

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft in Belgie een gids uitgegeven met daarin informatie voor overheden hoe zij een cameraproject zouden moeten starten.

Lees meer

Dossiers: Belgie, Wetgeving, Nieuwe projecten, Handreikingen

Ongewenst gedrag: agressie op het werk
01-01-2011

AbvaKabo FNV maakte een handleiding voor de ondernemingsraad tegen agressie op het werk.

Lees meer

Download hier het document.

Dossiers: Handreikingen